+381 63 1084 434 office@energolab.rs

Pritisak

ETALONIRANJE – BAŽDARENJE MANOMETARA

Merila pritiska je potrebno periodično etalonirati u akreditivanoj laboratoriji prema ISO/IEC 17025.
U našoj laboratoriji možete etalonirati sve vrste manometara, vakuummetara, manovakuummetara ali i transmitere pritiska.
Akreditovani smo i za  etaloniranje  barometara kao jedna od retkih laboratorija u Evropi, ali i za etaloniranje svih merila apsolutnog pritiska
Usluge etaloniranja izvodimo pored prostorija naše laboratorije i na lokaciji korisnika opreme.