+381 63 1084 434 office@energolab.rs

Temperatura

Sve vrste termometara

Digitalni, stakleni, manometarski, bimetalni, ako i platinski (Pt sonde) i Termparovi (tip K, J, T, R, S,…) indikatori temoerature etaloniranimo akreditovanim metodama koristeći opremu renomiranih prozviđača.
Laboratorija za etaloniranje je akreditovana i za etaloniranje termostatiranih komora svih zapremina u opsegu od -90 C do 1000 C. (laboratorijski zamrzivači, frižideri, inkubatori, sušnice, peći za žarenje)
Sabilna temperatura u komorama koje se koriste u laboratorijama i u industriji kao i transportu farmaceutskih i prehrambenih prizvoda je kritičan parametar koji je neophodno periodično proveravati i etalonirati u akreditovanim laboratorijama  kako bi zadovoljili zahteve HACCP sistema, ISO 9001 standarda , ISO/IEC 17025, GMP, GDP, GLP,….
obučeno osoblje naše laboratorije, etaloni visoke klase tačnosti kao i odgovarajući softveri za analizu podataka i proračune mernih nesigurnosti obezbeđuju sledljivost merenja i potvrdu kvaliteta naših usluga
Usluge etaloniranja izvodimo pored prostorija naše laboratorije i na lokaciji korisnika opreme.