+381 63 1084 434 office@energolab.rs

Ventili sigurnosti

Ventili sigurnosti zahtevaju redovno godišnje ispitivanje (baždarenje) koje obavezno jednom godišnje treba obaviti u akreditovanoj laboratoriji.
U našoj laboratorji imamo mogućnost određivanja pritiska otvaranja do 380 bar u skladu sa referentim standardom za ovu oblast. uslugu ispitivanja (baždarenja) sigurnosnih ventila možemo obavljati i na lokaciji korisnika.
Pored ovoga važeči propisi nalažu redovan godišnji pregled unutrašjih gasnih instalacija prirodnog gasa kao i gasnih rampi . Za ovu vrstu ispitivanja smo takođe akreditovani i imamo zaposleno osoblje koje poseduje sertifikate o obučenosti za navedene preglede.