+381 63 1084 434 office@energolab.rs

Ventili sigurnosti

Redovno godišnje ispitivanje (baždarenje) ventila sigurnosti je  obavezno jednom godišnje obaviti u akreditovanoj laboratoriji.
U našoj laboratorji imamo mogućnost određivanja pritiska otvaranja do 380 bar u skladu sa referentim standardom za ovu oblast. uslugu ispitivanja (baždarenja) sigunosih ventila možemo obavljati i na lokaciji korisnika.
pored ovoga važeči propisi nalažu redovan godišnji pregled unutrašjih gasnih instalacija prirodnog gasa kao i gasnih rampi . za ovu vrstu ispitivanja smo takođe akreditovani i imamo zapošljeno osoblje koje poseduje sertifikate o obučenosti za navedene preglede.
 
 

Ventili sigurnosti

Redovno godišnje ispitivanje (baždarenje) ventila sigurnosti je  obavezno jednom godišnje obaviti u akreditovanoj laboratoriji.
U našoj laboratorji imamo mogućnost određivanja pritiska otvaranja do 380 bar u skladu sa referentim standardom za ovu oblast. uslugu ispitivanja (baždarenja) sigunosih ventila možemo obavljati i na lokaciji korisnika.
pored ovoga važeči propisi nalažu redovan godišnji pregled unutrašjih gasnih instalacija prirodnog gasa kao i gasnih rampi . za ovu vrstu ispitivanja smo takođe akreditovani i imamo zapošljeno osoblje koje poseduje sertifikate o obučenosti za navedene preglede.